Sativa-Manufacture - výroba a prodej produktů z konopí

Naší filosofií je upevňování zdraví prostřednictvím přírodních zdrojů ve formě nových terapií, které využívají vysokého léčebného potenciálu slatiny, jílů a dalších přírodních surovin jako je konopí, koloidní stříbro, koloidní zlato, kadidlová pryskyřice, sůl z Mrtvého moře, pivovarnický chmel apod.

Pokračujeme ve staletími prověřené tradici českého lázeňství, které již od svého historického prvopočátku pracuje na principu spojení medicíny a přírody. Smyslem naší práce je prohloubit toto spojení o nové léčebné a preventivní postupy a naučit člověka používat přírodní léčebné terapie také v domácím prostředí.Sativa-Manufacture jako i Sativa-Medical zpracovává pouze ověřené  odrůdy konopí a bylin výhradně pěstované konopnou farmou Sativa-Manufacture . Tyto naše bylinky jsou použity jako základ k našim kosmetickým přípravkům nikoli jen oleje lisované z těchto bylinek. Hlavní náplní  Sativa-Medical je pomoc nemocným léčící se již touto rostlinou (diagnozy: roztroušená skleroza, parkinsonova nemoc,glaukom , diabetes,chemoterapie,kožní choroby, psychické poruchy,závislosti na alkoholu, AIDS a další. Sativa-Medical se snaží o zachování přírodních a kulturních hodnot a o návrat k tradičním hodnotám (řemesla, vzájemné porozumění atd.).

"Veškeré zde na tomto webu uvedené informace,
slouží pouze ke studijním účelům, pokud je něco psáno jako návod, je to pouze pro lepší pochopení dané problematiky, nikoli jako nabádání k trestnému činu šíření toxikomanie § 287 trestního zákona ČR."

 

FARMOAKOLOGICKÉ ÚČINKY NEPSYCHOTROPNÍCH KANABINOIDŮ

 

 

Kanabinoidů již byly izolovány desítky, ale hlavnímy biologicky aktivnímy látkamy jsou:

1, THC je hlavní psychoaktivní látkou pryskyřic, přisuzuje se mu 75-100 % psychických účinků. Jeho množství v rostlině kolísá takřka od nuly až po 95 % z obsažených kanabinoidů. Marihuana připravená z velmi kvalitního konopí může mít kolem 12-20 % THC v sušině.

2, delta-8-trans-tetrahydrocannabinol [někdy delta-6-trans-THC], řadí se obecně pod THC, má podobné účinky, ale podstatně menší podíl mezi ostatními kanabinoidy. Obvykle se nerozlišuje od delta-9-tetrahydrocannabinolu.

3, cannabidiol [CBD], vyskytuje se u všech odrůd, opět v rozmezí téměř nula až po 95 % z přítomných kanabinoidů. Jeho aktivní účinky jsou především sedativní a analgetické. CBD je bioprekurzorem THC. To znamená, že v rostlině se CBD transformuje na THC. Zvýšeného obsahu THC na úkor CBD v marihuaně lze dosáhnou správným načasováním sklizně. Tohoto lze uměle dosáhnout v marihuanových produktech řízenou izomerizací CBD na delta-9-THC.

4, kanabinol [CBN], je degradačním produktem THC (THC je vlastně jeho prekurzorem), není tedy přímo produkován rostlinou. V čerstvé marihuaně je jeho obsah nízký, ale sušením, nesprávným skladováním i nesprávnou přípravou produktů se může stát, že většina nebo všechen THC zoxiduje na CBN. Jeho vysoký obsah je tedy v marihuaně nežádoucí.

5, tetrahydrocannabivarin [THCV], propylderivát THC. Tyto propylové kanabinoidy byly izolovány z několika druhů konopí původem z Afriky a střední a jihovýchodní Asie. U těchto odrůd dosahovaly až 50 % z celkových přítomných kanabinoidů. Pro obdobnost z hlediska psychotropních účinků se zahrnuje pod celkové THC stejně jako delta-8-trans-tetrahydrocannabinol.

6, cannabichromen [CBC] je přítomen v marihuaně v nižších koncentracích, nepřesahuje většinou 20 % z celkových kanabinoidů. Nemá přímé psychotropní účinky, ale je synergistou THC, tzn., že zesiluje účinky THC a snad i CBD.

 

Základem syntézy kanabinoidů je reakce terpenových sloučenin. Známá je reakce, kdy geranylpyrofosfát reaguje s kyselinou olivetovou a vzniklý metaprodukt se štěpí na kyselé formy CBD a CBC. Z CBD pak vzniká THC v kyselé formě. Kyselé formy kanabinoidů však nejsou psychoaktivní. Psychoaktivními se kanabinoidy stávají teprve přechodem na neutrální formu, dekarboxylací, odstraněním funkční karboxylové skupiny -COOH za vzniku oxidu uhličitého. Tato dekarboxylace probíhá až při teplotách od 95 °C. Lze tedy říci, že materiál získaný z konopí musí projít po určitou dobu teplotami nad 95 °C aby vykazoval psychotropní účinky. Některé novější marihuanové produkty, hašišový olej, medový olej, mohou být psychoaktivní i bez uvedení na tuto teplotu, dekarboxylace u nich probíhá chemicky při výrobě.

 

V konopné pryskyřici se vyskytují i jiné chemické látky. Bylo izolováno více než 30 éterických olejů a dva alkaloidy - cannabisativin a hordenin.

 

Chemotypy marihuany:

1, typ - vysoké THC x nízké CBN. Obvykle pochází tropických oblastí od 30 rovnoběžky směrem k rovníku. Nejžádanější kultivary co se týče psychotropních účinků.

2, typ - vysoké CBD x střední až vysoké THC. Většinou Maroko, Afghánistán, Pákistán. Kolem 30 rovnoběžky.

3, typ - vysoké CBD x nízké THC. Většinou kultivary pěstované na vlákno a semeno. Používá se na přípravu koncentrátů - haše, oleje připravených izomerací nebo acetylací. Nad 30 rovnoběžkou.

4, typ - střední až vysoké THC i CBD + THCV přes 5 % (propylderiváty kanabinoidů). Původně z Jižní Afriky, Nigérie, Afghánistánu, Nepálu, Indie. Kultivary vhodné pro medicinální použití.

5, typ - psychoaktivní kanabinoidy do 0,3 % v sušině, tzv. legální nebo technické konopí.


Košík  

Žádné zboží

Doprava 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík

Test AHOJ